HACCP

The Preliminary Programs and the Operational Preliminary Programs

 
     Implementarea HACCP, ca si certificarea unui sistem de management al sigurantei alimentului, sunt ghidate de programele preliminare si programele preliminare operationale. Acestea constau in analiza pericolelor la care poate fi supus alimentul si gruparea lor in pericole semnificative (din care rezulta planul HACCP) si pericole potentiale (din care rezulta programele preliminare operationale). Pericolele, in dictionarul de definire a termenilor HACCP, desemneaza orice contaminant (fizic, chimic sau biologic) care ar putea afecta sanatatea sau viata consumatorului. De aceea, planul HACCP si sistemele de management al sigurantei alimentului au un rol determinant in prevenirea aparitiei pericolelor semnificative.

    Organizatia care implementeaza un program HACCP trebuie sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina programele preliminare (PRP) care sa sustina controlul probabilitatii de a introduce in produs pericole pentru siguranta alimentului, prin intermediul mediului de lucru, contaminarii biologice, fizice si chimice a produsului, inclusiv a contaminarii incrucisate intre produse. Mai sunt vizate nivelurile pericolului din produs si din mediul de procesare a produsului.
    Programele preliminare trebuie sa fie corespunzatoare nevoilor organizatiei referitoare la siguranta alimentului, sa fie corespunzatoare marimii si tipului procesului de fabricatie si naturii produselor fabricate si/sau manipulate. Trebuie implementate in intreg sistemul de productie, sa fie sub forma unor programe general aplicabile si aprobate de echipa de siguranta alimentului. Organizatia identifica cerintele legale si reglementarile relevante pentru igiena si siguranta alimentelor, isi creeaza documentele care sa cuprinda descrierea cerintelor legale si a reglementarilor. 

    Atunci cand selecteaza si/sau stabileste programele preliminare, organizatia trebuie sa ia in considerare si sa utilizeze informatiile adecvate (de exemplu cerintele legale sau de reglementare, cerintele consumatorului, ghiduri recunoscute, principii si coduri de practica ale Comisiei Codex Alimentarius, standarde nationale, internationale sau sectoriale).
    La stabilirea acestor programe, organizatia trebuie sa ia in calcul:
    a) constructia si amplasarea cladirilor si a utilitatilor asociate (apa, canalizare, electricitate)
    b) planul cladirii, inclusiv spatiul de lucru si facilitatile pentru angajati
    c) sursele de apa, aer, energie si alte utilitati
    d) servicii conexe, inclusiv eliminarea deseurilor si a apelor reziduale
    e) echipamente adecvate si accesibile pentru curatenie si mentenanta
    f) managementul materialeleor achizitionate (materii prime), a utilitatilor (apa, aer, abur, gheata), a reziduurilor (deseuri si ape reziduale) si a manipularii produselor
    g) masuri de prevenire a contaminarii incrucisate
    h) curatenia si igienizarea
    i) controlul daunatorilor
    j) alte aspecte.
    Programele preliminare operationale trebuie documentate si trebuie sa includa urmatoarele informatii pentru fiecare program:
    a) pericolul pentru siguranta alimentului ce urmeaza a fi controlat prin program
    b) masura de control
    c) procedurile de monitorizare
    d) corectiile si actiunile corective
    e) responsabilitati si autoritati
    f) inregistrarea monitorizarii.
Programul preliminar operational (PPO), spre deosebire de planul HACCP, nu contine limita critica.
 
    Exemplu:
    Procedura generala (program preliminar operational)
    ELABORAREA DIAGRAMEI DE FLUX

    Societatea comerciala
    SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SIGURANTEI ALIMENTELOR
    ELABORAREA DIAGRAMEI DE FLUX  
    COD PG-03, Review 0, Pag. 1/3

    1. SCOP
    1.1. Stabilirea responsabilitatilor si a modului in care se intocmeste diagrama de flux tehnologic pentru produsele realizate si verificarea conformitatii diagramei pe teren.
    2. DOMENIU
    2.1. Procedura se aplica pentru toate activitatile desfasurate de S.C. „X”  S.R.L. care pot influenta siguranta alimentului si calitatea serviciilor prestate.
    3. DOCUMENTE DE REFERINTA
    3.1. SR 13 462-1:   2001 – Igiena agroalimentara. Principii generale.
    3.2. SR 13 462-2:  2001 – Igiena agroalimentara. Sistemul de analiza a riscului, punctele critice de control si ghidul de aplicare.
    3.3. SR EN ISO 9001:  2001 – Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
    3.4. SR EN ISO 22000:  2005 – Sisteme de management al sigurantei alimentului. Cerinte pentru orice organizatie din lantul alimentar.
    4. DEFINITII SI PRESCURTARI
    4.1. Definitii
    Conform SR 13 462-2: 2001 – Igiena agroalimentara. Sistemul de analiza a pericolelor si punctele critice de control si ghidul de aplicare al acestuia.
    4.2. Prescurtari
    4.2.2. SMSA – Sistem de management al sigurantei alimentului;
    4.2.3. SMC – Sistem de management al calitatii;
    4.2.4. HACCP – Sistemul de analiza a riscului si punctele critice de control.
    5. RESPONSABILITATI
    5.1. Administratorul
    5.1.1. Transmite sefului echipei HACCP informatii necesare pentru intocmirea diagramei de flux tehnologic a produselor (clauze contractuale, cerinte ale clientilor etc.).
    5.1.2. Aproba documentele intocmite de echipa HACCP.
    5.1.3. Asigura resursele necesare aplicarii SMSA si HACCP.
    5.2. Responsabilul echipei HACCP
    5.2.1. Coordoneaza activitatea echipei HACCP pentru intocmirea diagramei de flux tehnologic pentru produsele realizate si verificarea conformitatii diagramei pe teren.
    5.2.2. Mentine si arhiveaza diagramele flux intocmite.
    5.2.3. Verifica aplicarea actiunilor corective initiate pentru actualizarea diagramei de flux tehnologic.
    5.2.4. Verifica functionarea SMSA si a HACCP.
    5.3. Membrii echipei HACCP
    5.3.1. Participa la intalnirile echipei HACCP.
    5.3.2. Asigura informatiile si datele necesare pentru intocmirea diagramei de flux tehnologic pentru produsele realizate in cadrul S.C. „X” S.R.L.
    5.3.3. Participa la verificarea conformitatii diagramei pe teren.
    5.3.4. Indeplinesc atributiile stabilite de seful echipei HACCP.
    6. PROCEDURA
    6.1. Elaborarea diagramei de flux tehnologic
    Diagrama de flux tehnologic reprezinta descrierea grafica a modului de obtinere a produsului pornind de la materiile prime si terminand cu ambalarea si livrarea produsului.
Diagrama de flux permite o mai buna identificare a punctelor sau cailor de contaminare, contribuind astfel la stabilirea masurilor de prevenire a contaminarii.
    6.2. Diagrama de flux tehnologic se elaboreaza de catre echipa HACCP si trebuie sa includa, cel putin, urmatoarele informatii:
    • etapa cand materiile prime si auxiliare intra in flux;
    • succesiunea tuturor etapelor procesului de productie;
    • etapa cand sunt indepartate deseurile;
    • ambalarea si livrarea.
    6.3. Verificarea diagramei de flux tehnologic pe teren
    6.3.1. Echipa HACCP trebuie sa verifice in mod obligatoriu conformitatea diagramei flux intocmite, pe teren, pentru a valida informatiile si datele incluse in aceasta.
    6.3.2. In cazul in care activitatea se desfasoara pe mai multe schimburi, diagrama de flux tehnologic se verifica pentru fiecare schimb in parte, avand in vedere modalitatile diferite de conducere a procesului tehnologic.
    6.3.3 In cazul in care se constata diferente intre diagrama de flux si situatia din teren, se fac modificarile necesare pentru ca diagrama de flux tehnologic sa fie conforma cu realitatea.
    6.3.4. Orice modificari ale datelor initiale, care au stat la baza elaborarii diagramei de flux tehnologic, trebuie sa conduca la modificarea acesteia de catre echipa HACCP.
    7. FORMULARE UTILIZATE
    7.1. Diagrama de flux pentru produsul cod: PG -03– F-01
     Nume Functia Semnatura
    Intocmit:  Sef echipa HACCP 
    Aprobat:  Administrator 
    Document intrat in vigoare la data:  Ex. nr.1

 
Centrul de Invatamant Turistic

B-dul Poligrafiei nr. 3-5
Bucuresti, sector 1
Tel.: 021/549.28.90; 021/319.87.92
Fax: 021/319.87.67
E-mail: office@cit.org.ro
www.cit.org.ro
 
 
Autor: Dr. ing. Gabriela Berechet - Director General al Centrului de Invatamant Turistic
Print Inchide