Legislation

Legislative Novelties

 
    S-a modificat procedura de inregistrare a marcilor
    Odata cu publicarea Legii nr. 66/2010 in Monitorul Oficial nr. 226 din 09/04/2010, procedura de inregistrare a marcilor la OSIM s-a schimbat foarte mult. Astfel, incepand cu data de 09.05.2010, OSIM nu va mai avea rolul de “caine de paza” al marcilor deja inregistrate, oficiul nemaiexaminand marcile depuse la inregistrare din punctul de vedere al identitatii / similaritatii cu alte marci deja inregistrate.
    In acest sens, cererile de marca se publica in termen de 7 zile de la data depunerii, iar in termen de doua luni de la data publicarii cererii, orice persoana interesata poate formula opozitii pentru motivele relative de refuz (in cazul in care o marca este identica sau similara cu marca deja inregistrata). Ulterior, OSIM procedeaza la examinarea cererii de inregistrare a marcii, analizand doar motivele de nulitate absoluta (lipsa distinctivitatii, marcile contrare ordinii publice sau bunelor moravuri, semnele uzuale etc.).
Comisia de Examinare OSIM va parcurge motivele de nulitate relativa (precum similaritatea sau identitatea cu o marca anterioara) doar in cazul in care a fost depusa o opozitie in termenul mentionat.
 
    Exemplu: Sa presupunem ca ati inregistrat marca “Hotelul XYZ” in anul 2004. De atunci, ati facut publicitate acestei marci, ati participat la mai multe targuri de turism, unde ati impartit diferite brosuri si pliante, ati organizat evenimente in cadrul hotelului si folositi marca cu buna credinta, aceasta devenind deja cunoscuta. O pensiune care vrea sa profite de renumele castigat de dumneavoastra pe piata depune la inregistrare marca “Pensiunea XYZ” – marca similara cu a dumneavoastra. Avand in vedere faptul ca atat pensiunile, cat si hotelurile presteaza acelasi gen de servicii (la alte standarde), bineinteles ca turistii ar putea confunda cele doua nume crezand ca dumneavoastra ati deschis, pe langa hotel, si o pensiune. Daca nu formulati opozitie in termen de 2 luni de la depunerea cererii, acest concurent neloial va primi certificatul de inregistrare al marcii, putand astfel sa o foloseasca in paralel cu dumneavoastra. Bineinteles, pentru Hotelul XYZ, aparitia Pensiunii XYZ reprezinta un risc major, intrucat daca serviciile oferite de Pensiune vor fi foarte proaste, consumatorii vor considera prin asociere ca si serviciile oferite de Hotel sunt foarte proaste. Acest lucru inseamna ca titularii marcilor deja inregistrate sau in curs de inregistrare trebuie sa se asigure ca nu se va inregistra o alta marca identica sau similara, urmarind in mod constant (saptamanal) Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, pentru a putea introduce o opozitie in termenul legal de 2 luni. 
    Prin intermediul acestei modificari a legislatiei actuale, protectia efectiva a marcilor a fost transferata din sarcina OSIM –ului in cea a titularilor. Astfel, prin inregistrarea marcii, titularul obtine un drept asupra respectivei denumiri, insa va trebui sa fie atent la potentialii urzurpatori, considerandu-se ca nu statul este cel interesat in a se mentine unicitatea marcii inregistrate.

    Noi reglementari in domeniul utilizarii plajei Marii Negre
    Intrucat exista si in acest sezon estival hotelieri care resimt nevoia unei portiuni de plaja pe care sa o puna la dispozitia clientilor, vom trece in revista cateva prevederi legislative recente, referitoare la dreptul de utilizare a plajei. Principalele documente sunt Legea nr. 63/2010 publicata in Monitorul Oficial nr. 215 din 06/04/2010 si O.U.G. nr. 35/2010 publicata in Monitorul Oficial nr. 239 din 15/04/2010 de modificare a Ordonantei de urgenta nr. 19 din 22/02/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja.
    Astfel, utilizarea plajelor in scop turistic se poate face de catre persoane fizice si juridice: 
       a) operatori economici care administreaza structuri de primire turistice; 
       b) proprietari ori administratori de ansambluri rezidentiale care desfasoara activitati de turism; 
       c) operatori economici care desfasoara activitati de divertisment, agrement si/sau sportive; 
       d) autoritati ale administratiei publice locale.
    Persoanele fizice si juridice prevazute mai sus trebuie sa incheie contracte de inchiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor, pe perioada unui sezon estival. Titularul dreptului de administrare a plajelor incheie la randul sau contracte de inchiriere cu autoritatile administratiei publice locale din localitatile riverane Marii Negre, la solicitarea acestora, pentru o cota de pana la 20% din suprafata plajelor utilizate in scop turistic care sunt situate pe raza lor administrativ-teritoriala. 
 
    Criteriile minime privind utilizarea plajelor in scop turistic se vor aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru turism, in viitor, fiind prevazut un termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta nr 35/2010 (15.04.2010). Utilizarea plajelor cu destinatie turistica pentru care nu s-au incheiat contracte de inchiriere se reglementeaza prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale pentru turism si al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
    Ca si obligatii ale utilizatorilor de plaja, actele normative mai sus mentionate precizeaza suplimentar ca acestia trebuie sa obtina autorizatia turistica pentru suprafata de plaja care face obiectul contractului de inchiriere, sa intretina si sa igienizeze zilnic si ori de cate ori este nevoie suprafata de plaja utilizata, dar si sa mentina in buna stare de functionare dotarile de pe plaja, inclusiv cele de agrement. De asemenea, trebuie sa asigure conditiile sanitare si de protectie a mediului in zonele de imbaiere si pe plaja, sa sesizeze autoritatile de gospodarire a apelor si de protectie a mediului si autoritatile de sanatate publica in cazul prezentei in apa marii a substantelor poluante, sa nu permita camparea pe plaja. 
    Bineinteles, utilizatorii de plaja trebuie sa asigure accesul liber si sa nu permita desfasurarea activitatilor de comert ambulant pe plaja.
 
 

Telefon: 0745.007.311                           
E-mail:
elena.grecu@avocatii-tai.ro        
Web:
www.avocatii-tai.ro
 
 
 
 
 
Autor: Avocat Elena Grecu
Print Inchide